Uncategorized

Viettel Thanh Khê – Liên Chiểu thông báo tuyển dụng


Viettel Thanh Khê – Liên Chiểu thông báo tuyển dụng
Nguồn: Viettel Đà Nẵng

Viettel Đà Nẵng thuộc Tổng Công ty Viễn thông Viettel – Tập đoàn Viễn thông Quân đội. Hiện nay, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng ứng viên cho vị trí: CTV bán hàng.

Viettel Đà Nẵng tuyển dụng CTV bán hàngViettel Đà Nẵng tuyển dụng CTV bán hàng

1. Vị trí tuyển dụng CTV bán hàng dịch vụ di động, cố định tại Viettel Thanh Khê Liên Chiểu.

2. Số lượng: 30 người

3. Mô tả công việc:
Bán hàng dịch vụ cố định ( Internet và truyền hình cáp), di động (Trả trước, trả sau…) trên địa bàn Đà Nẵng.

4. Yêu cầu công việc:
– Yêu thích công việc bán hàng, có khả năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục, thích ứng công việc tốt,
– Có ngoại hình ưa nhìn
– Giới tính: Nam, nữ.
– Tuổi: 18-28
– Sức khỏe: Tốt
– Tốt nghiệp Trung học phổ thông,Trung cấp, Cao đẳng, Đại học.
– Có thể sử dụng các thao tác cơ bản tin học văn phòng: Word, Excel.

5. Quyền lợi:
– Ứng viên được chọn sẽ được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, phát triển, năng động.
– Có lương cứng và hoa hồng theo mức độ hoàn thành công việc, được hưởng chế độ khác của Tập đoàn…
– Khi được đào tạo sẽ phổ biến rõ chính sách.

6. Loại hình tuyển dụng: Toàn thời gian, bán thời gian.

7. Địa điểm làm việc: 561-563 Điện Biên Phủ, Hòa Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng.

8. Thời hạn tuyển dụng: 31/03/2017

9. Địa điểm nhận hồ sơ: Viettel Thanh Khê – Liên Chiểu: 561-563 Điện Biên Phủ, TP Đà Nẵng

Mọi thông tin chi tiết liên hệ: Ms Dung 0966.959.868
Các bạn có thể gởi mail về địa chỉ : minhdung.ddmt@gmail.com

LIÊN HỆ NỘP HỒ SƠ

Lưu ý: Cần phải có JavaScript với nội dung này.

var formDisplay = 1;

/* Maybe initialize nfForms object */ var nfForms = nfForms || [];

/* Build Form Data */ var form = []; form.id = ‘1’; form.settings = {“title”:”Contact Me”,”key”:””,”created_at”:”2016-08-24 16:39:20″,”default_label_pos”:”above”,”_seq_num”:”3″,”conditions”:[],”objectType”:”Form Setting”,”editActive”:””,”show_title”:”1″,”clear_complete”:”1″,”hide_complete”:”1″,”wrapper_class”:””,”element_class”:””,”add_submit”:”1″,”logged_in”:””,”not_logged_in_msg”:””,”sub_limit_number”:””,”sub_limit_msg”:””,”calculations”:[],”formContentData”:[{“order”:”0″,”cells”:[{“order”:”0″,”fields”:[“name”],”width”:”100″}]},{“order”:”1″,”cells”:[{“order”:”0″,”fields”:[“email”],”width”:”100″}]},{“order”:”2″,”cells”:[{“order”:”0″,”fields”:[“message”],”width”:”100″}]},{“order”:”3″,”cells”:[{“order”:”0″,”fields”:[“submit”],”width”:”100″}]}],”container_styles_background-color”:””,”container_styles_border”:””,”container_styles_border-style”:””,”container_styles_border-color”:””,”container_styles_color”:””,”container_styles_height”:””,”container_styles_width”:””,”container_styles_font-size”:””,”container_styles_margin”:””,”container_styles_padding”:””,”container_styles_display”:””,”container_styles_float”:””,”container_styles_show_advanced_css”:”0″,”container_styles_advanced”:””,”title_styles_background-color”:””,”title_styles_border”:””,”title_styles_border-style”:””,”title_styles_border-color”:””,”title_styles_color”:””,”title_styles_height”:””,”title_styles_width”:””,”title_styles_font-size”:””,”title_styles_margin”:””,”title_styles_padding”:””,”title_styles_display”:””,”title_styles_float”:””,”title_styles_show_advanced_css”:”0″,”title_styles_advanced”:””,”row_styles_background-color”:””,”row_styles_border”:””,”row_styles_border-style”:””,”row_styles_border-color”:””,”row_styles_color”:””,”row_styles_height”:””,”row_styles_width”:””,”row_styles_font-size”:””,”row_styles_margin”:””,”row_styles_padding”:””,”row_styles_display”:””,”row_styles_show_advanced_css”:”0″,”row_styles_advanced”:””,”row-odd_styles_background-color”:””,”row-odd_styles_border”:””,”row-odd_styles_border-style”:””,”row-odd_styles_border-color”:””,”row-odd_styles_color”:””,”row-odd_styles_height”:””,”row-odd_styles_width”:””,”row-odd_styles_font-size”:””,”row-odd_styles_margin”:””,”row-odd_styles_padding”:””,”row-odd_styles_display”:””,”row-odd_styles_show_advanced_css”:”0″,”row-odd_styles_advanced”:””,”success-msg_styles_background-color”:””,”success-msg_styles_border”:””,”success-msg_styles_border-style”:””,”success-msg_styles_border-color”:””,”success-msg_styles_color”:””,”success-msg_styles_height”:””,”success-msg_styles_width”:””,”success-msg_styles_font-size”:””,”success-msg_styles_margin”:””,”success-msg_styles_padding”:””,”success-msg_styles_display”:””,”success-msg_styles_show_advanced_css”:”0″,”success-msg_styles_advanced”:””,”error_msg_styles_background-color”:””,”error_msg_styles_border”:””,”error_msg_styles_border-style”:””,”error_msg_styles_border-color”:””,”error_msg_styles_color”:””,”error_msg_styles_height”:””,”error_msg_styles_width”:””,”error_msg_styles_font-size”:””,”error_msg_styles_margin”:””,”error_msg_styles_padding”:””,”error_msg_styles_display”:””,”error_msg_styles_show_advanced_css”:”0″,”error_msg_styles_advanced”:””,”ninjaForms”:”Ninja Forms”,”changeEmailErrorMsg”:”H\u00e3y nh\u1eadp m\u1ed9t \u0111\u1ecba ch\u1ec9 email h\u1ee3p l\u1ec7!”,”confirmFieldErrorMsg”:”Nh\u1eefng tr\u01b0\u1eddng n\u00e0y ph\u1ea3i kh\u1edbp!”,”fieldNumberNumMinError”:”L\u1ed7i s\u1ed1 t\u1ed1i thi\u1ec3u”,”fieldNumberNumMaxError”:”L\u1ed7i s\u1ed1 t\u1ed1i \u0111a”,”fieldNumberIncrementBy”:”H\u00e3y t\u0103ng theo “,”fieldTextareaRTEInsertLink”:”Ch\u00e8n li\u00ean k\u1ebft”,”fieldTextareaRTEInsertMedia”:”Ch\u00e8n ph\u01b0\u01a1ng ti\u1ec7n”,”fieldTextareaRTESelectAFile”:”Ch\u1ecdn t\u1eadp tin”,”formErrorsCorrectErrors”:”H\u00e3y s\u1eeda l\u1ed7i tr\u01b0\u1edbc khi g\u1eedi m\u1eabu n\u00e0y.”,”validateRequiredField”:”\u0110\u00e2y l\u00e0 m\u1ed9t tr\u01b0\u1eddng b\u1eaft bu\u1ed9c.”,”honeypotHoneypotError”:”L\u1ed7i Honeypot”,”fileUploadOldCodeFileUploadInProgress”:”\u0110ang t\u1ea3i t\u1eadp tin l\u00ean.”,”fileUploadOldCodeFileUpload”:”T\u1ea2I T\u1eacP TIN L\u00caN”,”currencySymbol”:false,”fieldsMarkedRequired”:”C\u00e1c tr\u01b0\u1eddng \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u00e1nh d\u1ea5u * l\u00e0 b\u1eaft bu\u1ed9c”,”thousands_sep”:”.”,”decimal_point”:”,”,”currency_symbol”:””,”beforeForm”:””,”beforeFields”:””,”afterFields”:””,”afterForm”:””}; form.fields = [{“label”:”Name”,”key”:”name”,”parent_id”:1,”type”:”textbox”,”created_at”:”2016-08-24 16:39:20″,”label_pos”:”above”,”required”:1,”order”:1,”placeholder”:””,”default”:””,”wrapper_class”:””,”element_class”:””,”objectType”:”Field”,”objectDomain”:”fields”,”editActive”:””,”container_class”:””,”input_limit”:””,”input_limit_type”:”characters”,”input_limit_msg”:”Character(s) left”,”manual_key”:””,”disable_input”:””,”admin_label”:””,”help_text”:””,”desc_text”:””,”disable_browser_autocomplete”:””,”mask”:””,”custom_mask”:””,”wrap_styles_background-color”:””,”wrap_styles_border”:””,”wrap_styles_border-style”:””,”wrap_styles_border-color”:””,”wrap_styles_color”:””,”wrap_styles_height”:””,”wrap_styles_width”:””,”wrap_styles_font-size”:””,”wrap_styles_margin”:””,”wrap_styles_padding”:””,”wrap_styles_display”:””,”wrap_styles_float”:””,”wrap_styles_show_advanced_css”:0,”wrap_styles_advanced”:””,”label_styles_background-color”:””,”label_styles_border”:””,”label_styles_border-style”:””,”label_styles_border-color”:””,”label_styles_color”:””,”label_styles_height”:””,”label_styles_width”:””,”label_styles_font-size”:””,”label_styles_margin”:””,”label_styles_padding”:””,”label_styles_display”:””,”label_styles_float”:””,”label_styles_show_advanced_css”:0,”label_styles_advanced”:””,”element_styles_background-color”:””,”element_styles_border”:””,”element_styles_border-style”:””,”element_styles_border-color”:””,”element_styles_color”:””,”element_styles_height”:””,”element_styles_width”:””,”element_styles_font-size”:””,”element_styles_margin”:””,”element_styles_padding”:””,”element_styles_display”:””,”element_styles_float”:””,”element_styles_show_advanced_css”:0,”element_styles_advanced”:””,”cellcid”:”c3277″,”id”:1,”beforeField”:””,”afterField”:””,”parentType”:”textbox”,”element_templates”:[“textbox”,”input”],”old_classname”:””,”wrap_template”:”wrap”},{“label”:”Email”,”key”:”email”,”parent_id”:1,”type”:”email”,”created_at”:”2016-08-24 16:39:20″,”label_pos”:”above”,”required”:1,”order”:2,”placeholder”:””,”default”:””,”wrapper_class”:””,”element_class”:””,”objectType”:”Field”,”objectDomain”:”fields”,”editActive”:””,”container_class”:””,”admin_label”:””,”help_text”:””,”desc_text”:””,”wrap_styles_background-color”:””,”wrap_styles_border”:””,”wrap_styles_border-style”:””,”wrap_styles_border-color”:””,”wrap_styles_color”:””,”wrap_styles_height”:””,”wrap_styles_width”:””,”wrap_styles_font-size”:””,”wrap_styles_margin”:””,”wrap_styles_padding”:””,”wrap_styles_display”:””,”wrap_styles_float”:””,”wrap_styles_show_advanced_css”:0,”wrap_styles_advanced”:””,”label_styles_background-color”:””,”label_styles_border”:””,”label_styles_border-style”:””,”label_styles_border-color”:””,”label_styles_color”:””,”label_styles_height”:””,”label_styles_width”:””,”label_styles_font-size”:””,”label_styles_margin”:””,”label_styles_padding”:””,”label_styles_display”:””,”label_styles_float”:””,”label_styles_show_advanced_css”:0,”label_styles_advanced”:””,”element_styles_background-color”:””,”element_styles_border”:””,”element_styles_border-style”:””,”element_styles_border-color”:””,”element_styles_color”:””,”element_styles_height”:””,”element_styles_width”:””,”element_styles_font-size”:””,”element_styles_margin”:””,”element_styles_padding”:””,”element_styles_display”:””,”element_styles_float”:””,”element_styles_show_advanced_css”:0,”element_styles_advanced”:””,”cellcid”:”c3281″,”id”:2,”beforeField”:””,”afterField”:””,”parentType”:”email”,”element_templates”:[“email”,”input”],”old_classname”:””,”wrap_template”:”wrap”},{“label”:”Message”,”key”:”message”,”parent_id”:1,”type”:”textarea”,”created_at”:”2016-08-24 16:39:20″,”label_pos”:”above”,”required”:1,”order”:3,”placeholder”:””,”default”:””,”wrapper_class”:””,”element_class”:””,”objectType”:”Field”,”objectDomain”:”fields”,”editActive”:””,”container_class”:””,”input_limit”:””,”input_limit_type”:”characters”,”input_limit_msg”:”Character(s) left”,”manual_key”:””,”disable_input”:””,”admin_label”:””,”help_text”:””,”desc_text”:””,”disable_browser_autocomplete”:””,”textarea_rte”:””,”disable_rte_mobile”:””,”textarea_media”:””,”wrap_styles_background-color”:””,”wrap_styles_border”:””,”wrap_styles_border-style”:””,”wrap_styles_border-color”:””,”wrap_styles_color”:””,”wrap_styles_height”:””,”wrap_styles_width”:””,”wrap_styles_font-size”:””,”wrap_styles_margin”:””,”wrap_styles_padding”:””,”wrap_styles_display”:””,”wrap_styles_float”:””,”wrap_styles_show_advanced_css”:0,”wrap_styles_advanced”:””,”label_styles_background-color”:””,”label_styles_border”:””,”label_styles_border-style”:””,”label_styles_border-color”:””,”label_styles_color”:””,”label_styles_height”:””,”label_styles_width”:””,”label_styles_font-size”:””,”label_styles_margin”:””,”label_styles_padding”:””,”label_styles_display”:””,”label_styles_float”:””,”label_styles_show_advanced_css”:0,”label_styles_advanced”:””,”element_styles_background-color”:””,”element_styles_border”:””,”element_styles_border-style”:””,”element_styles_border-color”:””,”element_styles_color”:””,”element_styles_height”:””,”element_styles_width”:””,”element_styles_font-size”:””,”element_styles_margin”:””,”element_styles_padding”:””,”element_styles_display”:””,”element_styles_float”:””,”element_styles_show_advanced_css”:0,”element_styles_advanced”:””,”cellcid”:”c3284″,”id”:3,”beforeField”:””,”afterField”:””,”parentType”:”textarea”,”element_templates”:[“textarea”,”input”],”old_classname”:””,”wrap_template”:”wrap”},{“label”:”Submit”,”key”:”submit”,”parent_id”:1,”type”:”submit”,”created_at”:”2016-08-24 16:39:20″,”processing_label”:”Processing”,”order”:5,”objectType”:”Field”,”objectDomain”:”fields”,”editActive”:””,”container_class”:””,”element_class”:””,”wrap_styles_background-color”:””,”wrap_styles_border”:””,”wrap_styles_border-style”:””,”wrap_styles_border-color”:””,”wrap_styles_color”:””,”wrap_styles_height”:””,”wrap_styles_width”:””,”wrap_styles_font-size”:””,”wrap_styles_margin”:””,”wrap_styles_padding”:””,”wrap_styles_display”:””,”wrap_styles_float”:””,”wrap_styles_show_advanced_css”:0,”wrap_styles_advanced”:””,”label_styles_background-color”:””,”label_styles_border”:””,”label_styles_border-style”:””,”label_styles_border-color”:””,”label_styles_color”:””,”label_styles_height”:””,”label_styles_width”:””,”label_styles_font-size”:””,”label_styles_margin”:””,”label_styles_padding”:””,”label_styles_display”:””,”label_styles_float”:””,”label_styles_show_advanced_css”:0,”label_styles_advanced”:””,”element_styles_background-color”:””,”element_styles_border”:””,”element_styles_border-style”:””,”element_styles_border-color”:””,”element_styles_color”:””,”element_styles_height”:””,”element_styles_width”:””,”element_styles_font-size”:””,”element_styles_margin”:””,”element_styles_padding”:””,”element_styles_display”:””,”element_styles_float”:””,”element_styles_show_advanced_css”:0,”element_styles_advanced”:””,”submit_element_hover_styles_background-color”:””,”submit_element_hover_styles_border”:””,”submit_element_hover_styles_border-style”:””,”submit_element_hover_styles_border-color”:””,”submit_element_hover_styles_color”:””,”submit_element_hover_styles_height”:””,”submit_element_hover_styles_width”:””,”submit_element_hover_styles_font-size”:””,”submit_element_hover_styles_margin”:””,”submit_element_hover_styles_padding”:””,”submit_element_hover_styles_display”:””,”submit_element_hover_styles_float”:””,”submit_element_hover_styles_show_advanced_css”:0,”submit_element_hover_styles_advanced”:””,”cellcid”:”c3287″,”id”:4,”beforeField”:””,”afterField”:””,”label_pos”:”above”,”parentType”:”textbox”,”element_templates”:[“submit”,”button”,”input”],”old_classname”:””,”wrap_template”:”wrap-no-label”}];

/* Add Form Data to nfForms object */ nfForms.push( form );

Bản quyền nội dung của Viettel Thanh Khê – Liên Chiểu thông báo tuyển dụng thuộc về Viettel Đà Nẵng.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s