Uncategorized, Địa chỉ cửa hàng giao dịch Viettel

Cửa hàng giao dịch Viettel 40 Nguyễn Thị Minh Khai [Cập nhật mới]

Điểm giao dịch Viettel: Cửa hàng Viettel 40 Nguyễn Thị Minh Khai Nay đã dời về địa điểm giao dịch mới là Điểm giao dịch Viettel 95 Hùng Vương - Hải Châu - Đà Nẵng. Mặt bằng rộng rãi, có nơi để xe rộng cho khách hàng đến giao dịch tại quầy. Trên nhiều website không… Continue reading Cửa hàng giao dịch Viettel 40 Nguyễn Thị Minh Khai [Cập nhật mới]